IHAAB-Gruppen

helhetslösning inom legotillverkning av elektronik

Från idé till färdig produkt


IHAAB-Gruppen består av SMD Production AB samt KELAB Systems AB. Tillsammans erbjuder vi en helhetslösning inom legotillverkning av elektronik där vi hjälper dig som kund genom hela produktionsprocessen – Från idé till färdig produkt – helt enkelt.

Våra bolag är certifierade inom kvalitetsstandarden ISO 9001. SMD Production är även certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001. Vårt tjänsteutbud omfattar även medicinteknisk produktion inom ramen för ISO 13485.

Vi erbjuder även montering i renrum samt ingjutning av elektronik.
 
Vi är strategiskt lokaliserade i Årstaberg i södra Stockholm där vi har all vår produktion.