Kvalitet & Miljö

Vi på IHAAB-Gruppen tar kvalitet på allvar. Därför har vi sedan flera år tillbaka låtit certifiera våra produktionsbolag inom kvalitetsledning enligt ISO 9001.
 
Kvalitetsledningssystemet hjälper oss i arbetet med att ständigt förnya och förbättra våra arbets- och dokumentationsprocesser. Det är viktigt eftersom vi vet att kvaliteten i våra processer återspeglas i kvaliteten på de produkter vi tillverkar åt er som kund.
 
Båda bolagen är dessutom certifierade inom ISO 13485. Det innebär att vi har full koll på tillverkning av medicinteknisk utrustning och att du tryggt kan lägga dina medicinteknikprojekt hos oss.
 
Vi vet att vi som industriföretag har en väsentlig påverkan på miljön. Med den kunskapen vill vi genom ett aktivt arbete med miljöfrågorna i vår verksamhet minska denna påverkan i största möjliga mån. Som en hjälp i detta arbete är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Inom IHAAB- Gruppen har vi antagit FNs regler för ansvarsfullt agerande inom ramverket Global Compact och utarbetat en uppförandekod inom bolaget som speglar denna målsättning.
Klicka på dokumenten till höger för att öppna dem som .pdf i ett seprat fönster. Observera att certifikatet består av flera sidor då det inkluderar samtliga våra certifikat för ISO9001, ISO14001 samt ISO13485.