Medicinteknik

SMD Production är sedan 2008 certifierade inom kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485 för tillverkning av medicintekniska produkter. Sedan hösten 2018 är även KELAB Systems certifierade enligt samma standard.
 
Detta innebär att vi har förutsättningar att erbjuda produktion med högt ställda krav vad gäller produktionsprocess och spårbarhet.
 
Vårt renrum ger oss unika möjligheter att genomföra montering av känsliga komponenter i en dammfri miljö.
​​​​​​​
För extra höga renhetskrav kan vi dessutom erbjuda montering i vår LAF-bänk (laminärflödesbänk).