Prototyptillverkning

prototyptillverkning av elektronik

Vi har lång erfarenhet inom prototyptillverkning av elektronik. Vi har hjälpt ett stort antal kunder att komma igång med tillverkning av deras produkter.
Utifrån er dokumentation tar vi snabbt fram samtliga underlag som krävs för att komma igång med prototyptillverkning av era kort och enheter.
 
Under prototyptillverkningsprocessen har vi en tät dialog med dig som kund för att fånga upp eventuella frågor och synpunkter tidigt i processen. På så vis säkerställer vi redan under prototypstadiet att produkt och underlag utformas för en kostnadseffektiv serietillverkning.
Elektronik TillverkningElektronik Tillverkning
Elektronik TillverkningElektronik Tillverkning