MONtering i Renrum

Dagens elektronik innehåller ofta känsliga komponenter som har behov av att monteringsprocessen sker i en kontrollerad miljö.

Vårt renrum ger oss unika möjligheter att genomföra montering av känsliga komponenter i en dammfri miljö.
​​​​​​​
För extra höga renhetskrav kan vi dessutom erbjuda montering i vår LAF-bänk (laminärflödesbänk).

RenrumstillverkningRenrumstillverkning